Home

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Dohmen ICT hanteert de algemene voorwaarden van Nederland ICT,
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Nederland ICT Terms and Conditions